Telefon +40 0265 218 103 / +40 0722 998 009
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

HG 301/2012 SI ANALIZELE DE RISC: MAI PROPUNE PROROGAREA CU INCA UN AN A TERMENULU

HG 301/2012 SI ANALIZELE DE RISC: MAI PROPUNE PROROGAREA CU INCA UN AN A TERMENULU

MAI a emis o hotărâre prin care se propune prorogarea cu un an a datei limită până la care companiile înfiinţate până la data de 16 iunie 2012 sunt obligate să dețină o analiză de risc la securitate fizică.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru prorogarea termenului prevăzut la art 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, a precizat Ministerul Afacerilor Interne într-un anunț.

Pentru identificarea unor mecanisme care să eficientizeze procesul de evaluare a riscului la securitate fizică și pentru a da posibilitatea conformării a cât mai multe unități la noile cerințe, precum și pentru a nu determina formalizarea procesului de efectuare a analizelor de risc sau afectarea funcţionării unor operatori economici, s-a impus ca necesară prorogarea termenului de aplicare a obligației de elaborare a analizei de risc la securitate fizică de la data de 1 iulie 2017, până la data de 1 iulie 2018.

Prorogarea termenului a fost solicitată de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat și entităţi reprezentative ale mediului de afaceri din România, urmând ca, pe perioada de suspendare, să fie identificate soluții de modificare a normelor de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, astfel încât aceste obligații să nu aibă impact negativ asupra mediului de afaceri.

Textul proiectului de act normativ este afişat şi poate fi consultat pe pagina de internet a instituţiei: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională.