Telefon +40 0265 218 103 / +40 0722 998 009
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

Monitorizare si interventie

Serviciul de monitorizare se referă la supravegherea permanentă a unui obiectiv, folosind un sistem de alarmă instalat la acesta și conectat la un dispecerat.

BSGuarding dispune de un dispecerat de monitorizare funcţional 24 de ore din 24, 365 de zile pe an. Agenţii de intervenţie BS sunt dotaţi cu armă letala sau cu neletală, spray cu gaz lacrimogen sau paralizant, vestă multifuncțională, mijloace de comunicare, ţinută inscripţionată cu însemnele societății, tomfă şi cască antivandal.

În baza informațiilor primite de la sistemul de alarmare instalat în obiectiv și a procedurilor de monitorizare, dispecerul decide intervenția echipajului mobil.

Prin serviciul de „Monitorizare și Intervenție Rapidă la obiectiv” sunt vizualizate, într-o maniera facilă și discretă, persoanele care armează și dezarmează sistemul de alarmă, orele la care s-a efectuat armarea şi dezarmarea, alarmarea la efracție, alarmarea la hold-up, lipsă de tensiune în retea, posibilitatea unui sabotaj de sistem și alarmarea la incendiu.

Sistemul electronic de monitorizare este de fapt o rețea de emițători (individualizați pentru fiecare beneficiar în parte), ce transmite în mod permanent datele captate, către receptorul specializat din centrul de monitorizare. Informațiile din sistem sunt valorificate pentru dirijarea echipei de intervenție în zona producerii unor evenimente.

În momentul producerii unui eveniment (efracție, incendiu, situație de urgență, probleme tehnice), unitatea de comunicație montată la beneficiar va transmite informația codificată dispeceratului, acesta acționând în conformitate cu procedurile stabilite. Echipajele de intervenţie BS acţionează în cel mai scurt timp pentru soluţionarea problemelor.

Solicită ofertă