Telefon +40 0265 218 103 / +40 0722 998 009
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

Cursuri de calificare personal pază

Pentru calificarea agenţilor de pază, în structura societăţii funcţionează „Centrul de Formare Profesională” care, în cadrul programelor de formare profesională avizate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Inspectoratul General al Poliţiei şi de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, organizează cursuri cu o durată de 360 ore (120 ore pregătire teoretică şi 240 ore pregătire practică), la absolvirea cărora cursanţii obţin certificatul de calificare în ocupaţiile specifice personalului de pază.

Documente necesare înscrierii la curs: copie BI/CI, copie certificat de nastere, copie act de studii (minim învățământ general obligatoriu), cazier judiciar, adeverință medicală.

Programul de desfășurare este flexibil, se adaptează în funcție de cerințele de conținut și de orar ale beneficiarului. Corpul didactic este alcătuit din formatori cu o vastă experiență educațională cu adulții.

Solicită ofertă

Societatea noastra este autorizată de către ANC ( Autoritatea Națională a Calificărilor ) pentru formare profesională în domeniul securității private.
Astfel organizăm cursuri pentru calificarea “Agent de Securitate” cod N.C. 5169.1.3.

Cursul de” Agent de securitate” are o durata totală de desfăşurare de 360 de ore, din care 90 ore de activitate teoretică şi 270 ore de activitate practică. O grupă de curs se poate organiza cu un număr de maxim 28 participanţi.

Tematica cursului cuprinde puncte cum ar fi:

 • Competenţe sociale şi civice – drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, noţiuni de patrimoniu şi proprietate privată;
 • Comunicarea în activitatea de securitate;
 • Sănătatea şi securitatea în muncă specifică serviciilor de securitate privată;
 • Aplicarea normelor de protecţia mediului în activitatea de securitate;
 • Relaţiile de muncă în domeniul securităţii private;
 • Gestionarea resurselor materiale din dotarea postului – materiale şi mijloace de autoapărare din postul de pază, mijloacele de comunicaţie, echipamentul de protecţie;
 • Documente specifice serviciului de securitate – reglementări normative specifice, reguli privind modul de completare şi păstrare;
 • Asigurarea ordinii de securitate în obiectiv – noţiuni de răspundere penală şi contravenţionala, modul de folosire a forţei şi mijloacelor de autoapărare;
 • Rezolvarea indicentelor de securitate – respectarea legalităţii, constatarea unei infracţiuni flagrante şi moduri de acţiune.

Condiţii de acces:
Pentru a participa la cursul de “Agent de securitate” trebuie să ai minim 18 ani împliniţi, să fii cel puţin absolvent al unei şcoli gimnaziale, apt din punct de vedere medical pentru desfăşurarea acestui program de formare şi să nu ai antecedente penale pentru infractiuni săvârşite cu intenţie.

Acte necesare:

 • Copie după cartea de identitate şi certificatul de naştere;
 • Copie după ultima diplomă de studii;
 • Fişa de aptitudini/certificat medical;
 • Cazier judiciar în original.