Telefon +40 0265 218 103 / +40 0722 998 009
Working Hours Mon - Sat 0900 - 1900

Servicii de pază cu agenți de securitate

Sediul principal al materiei în problematica pazei instituţiilor si sediilor îl reprezintă Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanei, cu modificările si completările ulterioare.
Paza instituţiilor reprezintă un segment important al activităţii tuturor structurilor din Sistemul Naţional de Apărare, precum şi obiectul de activitate a numeroase societăţi private.

Importanţa acestei misiuni rezultă din necesitatea asigurării la nivelul întregii ţări a unui climat de ordine şi siguranţă publică, care reprezintă garanţia existenţei şi dezvoltării statului naţional român, ca stat suveran, unitar, independent şi indivizibil şi a exercitării neîngrădite a drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor.

Activitatea de pază se referă la protectia bunurilor, valorilor și persoanelor și se realizează cu agenti de securitate instruiți și certificati, în baza unui plan de pază aprobat de Unitatea de Poliție competentă. În esență, activitatea presupune paza (cu agenți) unei anumite zone, urmărind nevoile clientului.
Această susţinere are la bază următoarele argumente:

  • necesitatea protejării fizice a bunurilor şi sediilor unde îşi desfăşoară activitatea structurile administrative;
  • protecţia şi asigurarea climatului de muncă a angajatilor beneficiaruli, în condiţii de linişte, ordine şi de maximă siguranţă;
  • descurajarea oricăror încercări de atentat îndreptate împotriva sediului, personalului beneficiarului sau a oricăror forme de agresiune, de natură infracţională sau teroristă;

Solicită ofertă